De branchevereniging van Nederlandse experts in zonne-energie!

Financier

1000SpspIMG558

Financiering SDE+

Wij zijn geinteresseerd in het financieren van nieuwe PV solar installaties groter dan 150 kWp. Wij hebben een groot netwerk in de internationale financiele wereld en kunnen diverse arrangementen aanbieden. Zo kunnen wij kunnen installaties in eigendom nemen en de geproduceerde zonnestroom voor eigen gebruik beschikbaar maken. Ook kunnen wij via -huurkoop- constructies het eigendom op termijn aan de initiatiefnemer overdoen.
Omdat wij ons richten op een financieringstermijn van vele jaren zal het duidelijk zijn dat wij strenge eisen stellen aan de kwaliteit van de gebruikte materialen (modules, omvormers) en de professionaliteit van de installaties.

Op basis van een businessplan, waarin de verwachte kosten en baten zijn uitgewerkt, kunnen wij snel een uitspraak doen over de haalbaarheid van een project.